خانه » عسل

خرید اینترنتی و قیمت عسل طبیعی, گون, ژل رویال,مرکبات, خارشتر, بهانارنج, وحشی و کوهی سرعین خراسان جنوبی

برخی از انواع عسل ها عبارت اند از:

 1. وحشی
 2. اورازان
 3. بهارنارنج
 4. گون
 5. کوهی
 6. ژل رویال
 7. اسطخودوس
 8. مرکبات
 9. خارشتر
 10. آویشن
 11. خام